76 74 51 000
Facebook YouTube
Fitness Piekary
MENU
Fitness Piekary

#PO PIERWSZE JESTEM SPORTOWCEM

Wiecie czym różni się sport osób sprawnych i tych z niepełnosprawnością? Szczegółami! To, że Ty trenujesz na nogach, a inni na wózkach, nie ma żadnego znaczenia. Wyrzeczenia, pot i radość z sukcesów są dokładnie takie same.. Przyłączamy się więc z naszą Sekcją Biegową do akcji Warszawskiego Stowarzyszenia Rugby Na Wózkach „Four Kings”, bo przecież #popierwszejestemsportowcem