Asia Rączkiewicz

koordynator recepcji, instruktor fitness

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, sport w jej życiu odgrywał i odgrywa bardzo ważną rolę. Instruktorką aerobiku jest od 5 lat, praca ta sprawia jej dużo radości, a największą satysfakcją jest zadowolenie uczestników zajęć. Jest osobą otwartą, uśmiechniętą, lubi pracę z ludźmi.